Starkey Hearing Foundation

Så verden kan få høre.

Bringer hørselens gave til verden

Grunnlagt av William F. Austin i 1984, utfører Starkey Hearing Foundation (SHF) hørselsmisjoner i USA og rundt om i verden for å bringe hørselens gave til dem som ellers måtte ha levd isolert i en stille verden.

Bygget på Austins visjon, "So The World May Hear," tilpasser SHF mer enn 100,000 høreapparater årlig på barn og voksne gjennom globale hørselsmisjoner og den daglige innsatsen til Hear Now programmet. Som medlem av Clinton Global Initiative, har SHF forpliktet seg til å tilpasse mer enn 1 million høreapparater til trengende i løpet av dette tiåret.

Bill Clinton fitting a child with hearing aids

Hørselens gave åpner opp en hel ny verden av muligheter. Den gjør enkeltmennesker i stand til å delta sosialt og hjelper dem til å forstå at de kan oppnå mye mer enn det de noensinne kunne forestille seg. Høreapparater er viktige verktøy, men SHF streber virkelig mot å gjøre mennesker istand til å leve et bedre liv og gi dem kunnskapen om at de også kan forbedre andres liv.

Høreapparater hjelper til å bygge en bro over problemene som mennesker med hørselstap opplever på skolen, jobben og i livet. SHF samarbeider nært med strategiske partnere, nasjonale og regionale helsearbeidere, skoler, og ideelle organisasjoner i lokalsamfunnet, for å gi hjelp til dem som kanskje aldri har vært til en doktor med sine hørselsproblemer.

Tani Austin and girl wearing hearing aids

Ved å bruke tiden og talentene til frivillige fra hørselsomsorgen, rekrutterer, trener og belønner SHF frivillige for å sikre varig drift og suksess for hvert initiativ. Disse lokalsamfunns-baserte initiativene sikrer eierskap og deltagelse fra lokale hørselsprofesjonelle og helsearbeidere, og bidrar til at de heldige mottakerene av høreapparat fra SHF kan glede seg over hørelens gave hele livet.

Hvis du ønsker å støtte fondets arbeid og hjelpe til å spre hørselens gave verden over, er det talløse måter å bidra på.

Kontakt SHF via e-post eller besøk deres nettside for å lære hvordan du kan gjøre en forskjell.