Høreapparat feilsøk
problemer

Kontakt en hørselsspesialist

Enkle steg for å forbedre ytelse i høreapparater

Daglig rengjøring og jevnlig service er svært viktig. Nødvendig vedlikehold sikrer optimale forhold for hørsel, forlenger levetiden til dine høreapparater og gir god hygiene.

Feilsøking

Før du sender apparatene in for reparasjon, se over denne listen med symptomer og forslag til løsninger. Hvis problemet fortsetter, kontakt din audiograf eller Starkey.

 • Høreapparatet er "stumt"
  Mulige årsaker
  Løsninger
  Mulig årsakutladet batteri eller 'død' batteri
  LøsningSkift batteriet
  Mulig årsak Telefonslangen kan være blokkert
  LøsningFjern blokkering og rens
  Mulig årsakApparatet kan være skadet eller defekt
  LøsningKontakt din audiograf
 • Høreapparatet er ikke sterkt nok
  Mulige årsaker
  Løsninger
  Mulig årsak Telefonslangen kan være blokkert
  Løsning Fjern blokkering og rens
  Mulig årsakHørselen har endret seg
  LøsningKontakt din audiograf
 • Lyd kommer og går
  Mulige årsaker
  Løsninger
  Mulig årsak Batteriet kan være svakt
  LøsningSkift batteriet
 • Lyden er forvrengt eller uklar
  Mulige årsaker
  Løsning
  Mulig årsakBatteriet kan være svakt
  LøsningSkift batteriet
  Mulig årsakInstrumentet kan være skadet eller defekt
  LøsningKontakt din audiograf

Hvordan ta vare på høreapparatet ditt

 • Behandle høreapparatet ditt med forsiktighet.
 • Oppbevar høreapparatet på et trygt sted som er tørt og kjølig.
 • Bytt høreapparatbatterier ofte, så de ikke pluselig går tomme for strøm.
 • Slå av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det på en god stund, fjern batteriet.
 • Batterikontaktene bør renses regelmessig. Bruk en bomulsspinne og vær forsiktig slikat du ikke bøyer kontaktene. Skitne batterikontakter kan forårsake nedsatt funksjon.
 • Fjern ørevoks fra høreapparatet for å unngå midlertidig feilfunksjon eller permanent skade.
 • Rens høreapparatet med den lille børsten eller kluten som fulgte med. Stikk aldri spisse gjenstander inn I lydåpningen. Dette kan skade lydgiveren. Hvis du ikke får rengjort apparatet skikkelig, spør din audiograf om hjelp.
 • Bytt voksfilter ofte slik at de ikke samler opp voks eller smuss.
 • Oppsamlet ørevoks hindrer lyd fra å komme fram til trommehinnen. Kontakt din ØNH lege for å fjerne ørevoks fra ørene. Ikke prøv å gjøre dette selv. Det kan skade ørene dine.
 • Ikke bruk høreapparatet når du
  • dusjer
  • svømmer
  • føner håret, bruker hårspray eller andre hårprodukter