Høreapparat
batterier

Kontakt en hørselsspesialist

Bidra til å sikre pålitelig høreapparatytelse

Dine Starkey høreapparater trenger en jevn strømforsyning fra et kvalitetsbatteri for å virke  effektivt. Selv små endringer i batteriytelsen kan bety forskjellen mellom klar lyd og lavt volum eller dårlig støyreduksjon.

 • Hvor lenge vil høreapparatbatterier vanligvis vare?

  Et standard høreapparatbatteri varer alt fra 3 til 22 dager, avhengig av høreapparat-typen, batteritype og kapasitet, og mengden av høreapparatbruk.

 • Hvordan vet jeg om jeg skal bytte batterier?

  • Bytt batteriene hvis lyden blir forvrengt, eller du må skru opp volumet mer enn vanlig. 
  • Noen høreapparater vil også gi fra seg en liten pipelyd når batterispenningen er lav. Sørg for å skifte batteriene umiddelbart når du hører alarmen. 
  •  Høreapparatbatterier lader ofte ut veldig raskt, så det er lurt å ha et ekstra sett med batterier med deg hele tiden.
  • For å ungå utlading av dine reservebatterier, hold dem borte fra mynter, nøkler eller andre metallgjenstander. 

 • Hva er funksjonen til etiketten på høreapparatbatteriene?

  Alltid kjøpe uåpnede batteripakker. Kontroller at forseglingen på et nytt batteri er ubrutt. Et høreapparatbatteri begynner å lade ut så snart forseglingen er fjernet.

 • Finnes det måter å minimere belastningen på batteriet?
  • Når du ikke bruker høreapparatet ditt, slå det av eller åpne batteriskuffen for å minimere strømtrekket .
  • Hvis du ikke skal bruke høreapparatet for en lenge periode, ta ut batteriet helt.
  • Unngå oppbevaring i ekstreme temperaturer for å unngå utlading av batteriet og kortere batterilevetid.
 • Har dere noen gode råd for å ta vare på høreapparatbatterier?

  • Oppbevar høreapparatbatterier ved romtemperatur. 
  • Bør ikke oppbevares i kjøleskap. 
  •  Vask hendene grundig før du skifter batterier. Fett og smuss på batteriene kan skade høreapparatet.
  •  La batteriskuffen i ditt høreapparat være åpen om natten slik at fuktighet kan slippe ut. Dette vil motvirke at batteriet korroderer og skader høreapparatet.
  •  Fjern øyeblikkelig tomme batterier. En helt utladet batteri kan ese ut og bli vanskelig å fjerne.