Sammenlign høreapparatmodeller

Modeller
behind-the-ear-hearing-aid-quebec
Bak øret
(BTE)
Completely in Canal Hearing Aid CIC
Komplett i kanal
(CIC)
In the Canal Hearing Aid ITC
Kanalapparat
(ITC)
In the Ear Hearing Aid ITE
I øret
(ITE)
Invisible In Canal Hearing Aid IIC
Usynlige produkter
(IIC)
Receiver-In-Canal Hearing Aid
Receiver-In-Canal
(RIC)
Tilgjengelige farger Utvalg Utvalg Utvalg Utvalg Utvalg Utvalg
Trådløs tilkobling yes yes yes yes yes yes
Oppladbare løsninger yes
Løsninger for tinnitus yes yes yes yes yes yes
Hørsels- & aktivitetsmåling yes yes
Ensidig hørsel yes yes
Tilgjengelig teknologi
Hørselstap Moderat til alvorlig Mildt til moderat Mildt til mildt alvorlig Mildt til alvorlig Mildt til moderat alvorlig Mildt til alvorlig
Batteristørrelse 312 eller 13 10 eller 312 312 312 eller 13 10 10, 312, 13