Planlegge en avtale

Fill out my online form.
  • En kundebehandler vil hjelpe deg med å avtale en time.

  • En audiograf vil teste hørselen din.

  • Det er ingen krav til kjøp. Ta det første steget på veien mot bedre hørsel