Retningslinjer for internettsalg

Høreapparater er medisinsk utstyr, og som sådan må de rekvireres og tilpasses av noen opplært og kvalifisert til å gjøre dette. Å kjøpe et høreapparat uten en innledende konsultasjon ansikt til ansikt, profesjonell tilpasning og påfølgende oppfølging kan føre til at du kjøper et høreapparat som ikke er egnet til ditt hørselstap, eller verre; kan skade hørselen ytterligere. I tillegg inkluderer konsultasjonen en undersøkelse som kan markere andre alvorlige ørehelseforhold. Av disse grunnene støtter ikke Starkey Hearing Technologies Internett-forhandlere som vil selge høreapparater til kunder uten en konsultasjon ansikt til ansikt, og vil ikke levere disse forhandlerne.