Høreapparater

Er to høreapparater bedre enn ett?

Trenger jeg høreapparat på begge ørene?

Menneskelig hørsel er designet for to ører. Det tekniske begrepet er binaural lytting, og hørselssystemet er designet for at det skal gi best mulig hørsel og forståelse.

Hvis en evaluering av en audiograf indikerer at du har hørselstap på begge ører, anbefales alltid to høreapparater. Selv om det kan være fristende å prøve bare ett høreapparat, er sannheten at ett høreapparat rett og slett ikke kan gjøre jobben til to.

To høreapparater:

Gir en full lytteopplevelse
Som vi vet fra å lytte til musikk, forbedrer hørsel i "stereo" i stedet for "mono" kvaliteten på lyden. Stereo er mer naturlig og distinkt, med en fyldigere og rikere lyd. Hjernen er naturlig i stand til å høre lyd på denne måten, men den trenger innspill fra begge ørene for å gjøre det. Bruk av ett høreapparat når det trengs to, gir ikke den fulle informasjonen hjernen krever.

Gi hjernen den informasjonen den trenger Akkurat som du har to ører, har du to halvdeler av hjernen din, og de jobber begge sammen for å skape det som kalles auditiv intelligens. Hvert øre sender ulike signaler til hjernen din, og de reiser en komplisert nevral vei. Noen signaler forblir på samme side av hjernen, andre krysser over til motsatt side hvor de behandles annerledes og har forskjellige effekter på oppfatning og forståelse. Dette komplekse systemet involverer begge ører og begge sider av hjernen bidrar til å øke auditiv intelligens og gir deg en bedre forståelse av alt du hører.

Hjelper deg med å bestemme lydretning
Lydsignaler fra begge ører gir hjernen din muligheten til å finne ut hvor lydene kommer fra. Dette kan være viktig sosialt fordi det lar deg raskt identifisere hvilken person i en gruppe som snakker, slik at du kan rette oppmerksomheten din mot dem. Det er også viktig på grunn av personlig sikkerhet, for eksempel hjelper binaural hørsel deg med å identifisere retningen på trafikken som nærmer seg.

Bidra til bedre lytting Å kunne høre tale fra mennesker på begge sider av deg i en gruppesetting er avgjørende for å delta fullt ut i en samtale. Hvis du bare har høreapparat i det ene øret, kan du ikke høre personen på den andre siden av deg like godt. Enten du er på jobb eller i en sosial setting, er forståelsen bedre med to høreapparater.

Redusere behovet for volum
Når to høreapparater brukes, kan du sette dem på et lavere volum og fortsatt høre tilstrekkelig. Med bare ett høreapparat må du ofte skru opp volumet til et ubehagelig høyt nivå for å kompensere. Dette kan føre til en av de hyppigste klagene fra høreapparatbrukere – at alt høres for høyt ut. Å holde volumet nede bidrar også til å beskytte hørselen mot ytterligere skade.

Hjelper deg med å skille stemmer fra støy
To høreapparater med retningsmikrofoner gjør det mulig for deg å luke ut bakgrunnsstøyen i et miljø og fokusere på personen som snakker. Med bare ett høreapparat blandes lyder sammen, og det er vanskelig å diskriminere mellom lydene du vil høre og de du ikke vil.

Hjelper til å maskere tinnitus Hvis du lider av tinnitus (ringing i ørene), kan bruk av to høreapparater hjelpe. Høreapparater anbefales ofte for tinnituslindring, men ett enkelt høreapparat alene vil ikke maskere ringelyden i det andre øret.

Leverer høyere tilfredshet med høreapparater totalt sett Studier viser at personer som bruker to høreapparater når det anbefales, er mer fornøyd med høreapparatene enn de som velger å bare bruke ett. Kvaliteten på lyden fra to høreapparater forbedrer lytteopplevelsen betydelig. De fleste sier at når de har prøvd to høreapparater, ville de aldri gå tilbake til å bruke bare ett.

Gi mer avslappet lytting
Av alle grunnene ovenfor er det mindre slitsomt å lytte med to høreapparater. Du trenger ikke å anstrenge deg for å høre og få mening av lydene rundt deg.

Du vil kanskje også like:

 • Lær om hørselstap

  Få fakta om hørselstap årsaker, behandling og mer.

  Se mer
 • Test hørselen din

  Lurer du på om du har hørselstap? Vår gratis online test tar bare 5 minutter.

  Prøv det
 • Planlegge en avtale

  Møt en lokal audiograf som kan hjelpe.

  Kontakt oss