Hørselstap

Er kognitiv nedgang
koblet til hørselstap?

Hva er sammenhengen mellom hørselstap og kognitiv nedgang?

Flere studier har indikert at det er en sammenheng mellom hørselstap, hjernefunksjonnedgang og tap av hjernevev. Kognitiv nedgang oppstår som en naturlig del av aldring, men eldre voksne med hørselstap ser ut til å miste hjernemassen raskere enn personer med normal hørsel.

Findings fra en studie, utført av forskere fra Johns Hopkins og National Institute on Aging, "legger til en voksende liste over helsekonsekvenser forbundet med hørselstap, inkludert økt risiko for demens, fall, sykehusinnleggelser og redusert fysisk og psykisk helse generelt."

En relatert studie av samme team fant at eldre voksne med hørselstap var langt mer sannsynlig å oppleve problemer med tenkning og minne enn personer med normal hørsel, og indikerte at "hørselstap ikke bør betraktes som en ubetydelig del av aldring. Det kan komme med noen langsiktige konsekvenser for sunn hjernefunksjon."

Gå hit for å se andre måter hørselstap og mental skarphet er knyttet sammen, og for å se hvordan behandling av hørselstap kan hjelpe.

Du vil kanskje også like:

learn about hearing loss
Lær om hørselstap

Få fakta om hørselstap årsaker, behandling og mer.

Se mer
test your hearing
Test hørselen din

Lurer du på om du har hørselstap? Vår gratis online test tar bare 5 minutter.

Prøv det
hearing doctor appointment
Planlegge en avtale

Møt en lokal audiograf som kan hjelpe.

Kontakt oss