trivesCare

Gir trygghet for dem som bryr seg

Nytt utseende. Nytt navn.
Thrive Care er nå Hear Share.

Oppretthold din uavhengighet

Hear Share (tidligere Thrive Care) gir trygghet til dem du velger å dele informasjon med, samtidig som du føler deg trygg og uavhengig.

Med Hear Share kan du dele nyttig informasjon som din fysiske aktivitet, bruk av høreapparater og sosialt engasjement med forhåndsvalgte personer. Du bestemmer selv hva du vil dele fra din Thrive app.

Eksklusiv for Evolv AI og Livio Edge AI høreapparater.